Welkom bij de Manometer Primair Onderwijs

Een manometer is een meter waarmee druk kan worden gemeten. Deze toolkit voor anders organiseren van jouw teamwerk is ontworpen om de balans tussen werkdruk en werkplezier te meten. De hoogte van de ervaren werkdruk hangt namelijk samen met het ervaren werkplezier dat er tegenover staat.

Met deze toolkit breng je op eenvoudige wijze - individueel of in teamverband - in kaart hoe jouw onderwijsteam de zaken op orde heeft als het gaat om teamgericht werken en de balans tussen werkgeluk en werkdruk. Op basis van jouw antwoorden en die van jouw collega’s ontvangt je vervolgens concrete adviezen met betrekking tot de taak- en rolverdelingen in jouw team en de inzet van verschillende onderwijsprofessionals, zoals onderwijsassistenten en lerarenondersteuners of (vak)specialisten. De voorbeelden van andere scholen kunnen je inspireren en op ideeën brengen als het gaat om teamgericht werken op basis van de expertises en interesses van alle teamleden.

Op basis van de informatie die je vindt in deze toolkit en de stand van zaken die de Manometer voor jouw team weergeeft, kunt je als team verdere stappen zetten om de balans tussen werkdruk en werkgeluk te verbeteren en/of te verstevigen.

Tijd om aan de slag te gaan!